چگونگی ایجاد یک وب سایت

چگونگی انجام فرآیندها و فعالیت های مرتبط با برگزاری همایشها تاثیر مستقیمی بر زمان، نیروی انسانی، فضا و سایر منابع […]

دیدگاه‌ها برای چگونگی ایجاد یک وب سایت بسته هستند ادامه متن

روش راه اندازی

چند ماه قبل از برگزاری هر همایش نیاز به اطلاع رسانی و طراحی وب سایت مناسب برای همایش مورد نظر […]

دیدگاه‌ها برای روش راه اندازی بسته هستند ادامه متن

معرفی

این سامانه به منظور تولید وب سایت همایش ها و مراسمات مراکز آموزشی موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین علیه السلام […]